PROJEKT

Våra projekt


- och hur vi definierar ett projekt

 För att känna trygghet att skänka pengar till stiftelsen kan det vara bra att vi förklarar och ger exempel på vad stiftelsen kan tänkas göra med pengarna.

 

För stiftelsen är det viktigt att våra åtaganden leder till verkliga och praktiska resultat för så många som möjligt och ger stor effekt. Vi vill att människor ska kunna ta del av våra resultat och vi redovisar därför alla aktiviteter vi bidrar till online.


Vi har två huvudspår:

Det ena är att sprida information och fakta i syfte att öka kunskapen och medvetenheten om ny teknik. Detta inkluderar nya produkter och metoder som är mer hållbara för oss och miljön än de som redan används.

Vår förhoppning är att det ska leda till att beslutsfattare snabbare introducerar nya lösningar.


Det andra spåret är att initiera eller bidra till aktiviteter som gör att länder, myndigheter och organisationer kan ta till sig nya lösningar och snabbare anpassa sig till ny teknik. Dessa aktiviteter kan variera från undersökningar och fältförsök till praktiska projekt och kunskapsöverföring.

Projekt

Bildanalys

Framtagning av AI-mjukvara som kan analysera ett stort antal bilder/filmer på mycket kort tid. Mjukvaran analyserar, rapporterar och positionerar resultatet för korrekta insatser. Analysen görs så gott som momentant.


Budget. ca 3,5 mkrSkolundervisning

Projektet finansierar en skola för barn i Tanzania. den bidrar till att utbilda unga barn som inte annars har råd att gå skola. det slutliga målet är att ge dem förutsättningar att försörja sig själva genom arbete.Kemikaliefri rengöring

Projektet handlar om att ersätta vanliga rengöringsmedel för rengöring med ECA-vatten. Det skulle bland annat innebära att alla som arbetar med att städa med vanliga städmedel till vardags skulle få en bättre arbetsmiljö och inte utsättas för kemikalier konstant.

Budget: 1,5 mkrKolera

Projektets syfte är att bidra till att utrota Kolera för att förhindra lidande.


Projektprocessen


KOMMUNIKATION

Vi följer och kommunicerar utvecklingen av nya och innovativa lösningar! Vi informerar och kommunicerar resultaten där vi bidrar.

PROJEKTET

Vi initierar, driver eller bidrar till projekt och aktiviteter som syftar till att ge hållbara och långsiktiga lösningar.

UTVÄRDERING

Vi övervakar och utvärderar projekten och aktiviteterna för att säkerställa maximalt utfall för de projekt vi bidrar till.