SAVING LIFE

Saving Life är vårt paraply under vilket vi samlar våra aktiviteter och fattar våra beslut.

Saving Life är vårt projektparaply. Under det paraplyet samlar vi innovationer och projekt som på något sätt bidrar till ett bättre samhälle. Det kan vara innovationer som minskar matsvinn, hjälper samhällen att återställa mark efter krig eller naturkatastrof. Att hjälpa människor att överleva en storm eller brand. Det kan vara hur man skyddar hem och mark från att förstöras av naturkatastrofer. Hitta eller rena vatten att dricka. I princip allt som hjälper människor och samhällen i nöd. Rädda livet med andra ord.


Stiftelsens ledstjärna är att bidra till att bygga en trygg och hållbar framtid där vi alla arbetar tillsammans för att maximera de nya lösningarnas positiva effekter på ekonomi, natur, sysselsättning och därigenom ge livskvalitet för oss alla. Vi behöver inte offra vår hälsa och natur för att skapa tillväxt. Tillväxt ska vara hållbar och långsiktig. 


Stiftelsens syfte  är att samla in medel till förmån för att hjälpa aktörer att arbeta långsiktigt och strategisk. Vi vill bidra till att de senaste teknologierna och metoderna tillämpas mycket snabbare! Vi vill säkerställa att information och kunskap om hur dessa kan spridas på bredast möjliga front!

Stiftelsen är helt oberoende och har ingen religiös, politisk eller annan tillhörighet. Vi är intresserade av nya lösningar och ny teknik som kan bidra till att göra företag och organisationer mer hållbara för individer och samhället i stort. Utvecklingen av ny teknik och nya metoder går snabbt och bland det som kommer fram finns fantastiska saker som kan ha stor påverkan på vår värld i både makro- och mikroperspektiv. Vi vill vara öppna för att stödja alla typer av aktiviteter så länge vi kan se och förstå fördelarna och att steget till praktisk tillämpning inte behöver vara så stort.


Exempel: Idag finns det nya rengöringsprodukter som är mer effektiva men framför allt fria från traditionella rengöringskemikalier. Kemikalier för rengöring som vi har använt i åratal och som vi vet har en negativ inverkan på oss människor och på naturen. Så varför använder vi inte i stället dessa nya produkter? Okunskap och osäkerhet är ett av svaren. Tradition, vanor och marknadsföring är ett annat svar. Vi måste bli bättre och snabbare på att gå mot mer hållbar teknik!


För det krävs information och att någon vågar ta första steget!