START

Svenska insamlingsstiftelsen

Välkommen till Svenska insamlingsstiftelsen!

Svenska Insamlingsstiftelsen för hållbar tillväxt i utsatta miljöer vill bidra till att bygga en trygg och hållbar framtid där vi alla tillsammans arbetar för att maximera de positiva effekterna på ekonomi, natur, sysselsättning och livskvalitet för alla.

Efter att vi i stiftelsen har arbetat ett antal år i olika miljöer och sett hur medarbetare lider av dåliga lösningar växte vår frustration. Frustrationen över att veta att det finns nya, bättre och mer hållbara lösningar som inte kommer till nytta snabbt nog eller inte alls. Beslutsfattare tvekar att implementera ny teknik av osäkerhet och okunskap!

Vi har bestämt oss för att göra något åt ​​det.

Vi startade stiftelsen den 25 januari 2019 och vi söker bidrag för stiftelsens övergripande syfte och till specifika projekt som stiftelsen vill stödja eller driva.

Vi är övertygade om att stiftelsens projekt kommer att gynna många och få oss att gemensamt ta ett stort steg i frågan om hållbarhet, trygghet och säkerhet för fler människor i världen.


Svenska Insamlingsstiftelsen

"Det krävs var och en av oss för att förbättra livet för oss alla"!

"Vi vill vara en del av det första steget i nästa steg av utvecklingen!"

Peter Arvell, Svenska Insamlingsstiftelsen

Vill du veta mera?

Kontakta oss för ett samtal