Start

HTUM

SVENSKA INSAMLINGSSTIFTELSEN

HTUM

FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT I UTSATTA MILJÖER!

HALLÅ!

ETT PAR KORTA ORD OM:

Svenska Insamlingsstiftelsen för Hållbar Tillväxt i Utsatta Miljöer!

 

HTUM

 

STIFTELSENS SYFTE ÄR ATT SAMLA IN OCH DELA UT MEDEL TILL AKTIVITETER SOM KAN BIDRA TILL HÅLLBAR TILLVÄXT I UTSATTA MILJÖER.


 

Stiftelsen är helt obunden och har varken religiös- politisk- eller annan tillhörighet. Stiftelsens ledstjärna är att bidra till att bygga en trygg och hållbar framtid där vi alla tillsammans kan utvecklas och må bra. Målet är att maximera de positiva effekterna på nationell och lokal ekonomi, natur, sysselsättning och livskvalitet.

 

Vi intresserar oss för nya lösningar och ny teknik som kan bidra till att göra verksamheter mer hållbara för individer och samhället i stort. Vi vill medverka till att intressanta och effektiva lösningar snabbt  kommer till nytta.

DETTA ÄR VAD VI GÖR!

KOMMUNIKATION

Vi följer och kommunicerar utvecklingen kring nya och innovativa lösningar! Vi informerar och kommunicerar resultaten där vi bidrar.

PROJEKT

Vi initierar, driver eller bidrar till projekt och aktiviteter som har som syfte att ge hållbara och långsiktiga lösningar.

UTVÄRDERING

Vi följer och utvärderar projekten och aktiviteterna för att säkerställa maximala utfall för de medel vi bidrar med.

VAD ÄR ETT PROJEKT? 


 

För att känna sig trygg med att skänka pengar till stiftelsen kan det vara bra att vi förklarar och ger exempel på vad stiftelsen kan tänkas göra med pengarna,


 

För oss är det viktigt att våra engagemang leder till verkliga och praktiska resultat för så många som möjligt alternativt ger stor effekt. Vi vill att så många som möjligt skall kunna ta del av våra resultat och vi kommer därför att redovisa alla aktiviteter vi bidrar till på hemsidan.

 

Vi har två huvudspår:

Det ena är att sprida information och fakta med syftet att öka kunskaperna och kännedomen om ny teknik, nya produkter och metoder som är mer hållbara för oss och miljön än de som används nu.

Vår förhoppning är att det skall leda till att beslutsfattare snabbare fattar beslut om att införa nya lösningar.

 

Det andra är att initiera eller bidra till aktiviteter som gör att företag, myndigheter och organisationer tar till sig nya lösningar och snabbare anpassar sig till ny teknik. De aktiviteterna kan variera från utredningar och fältförsök till praktiska projekt och kunskapsöverföring.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HÄR ÄR DOM!


SOCIALA MEDIA


KONTAKTA OSS


Klövervägen 10,

246 50 Löddeköpinge 

  Tel: +46 709 999 737

Facebook

Google +

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

PROFIL


Svenska Insamlingsstiftelsen för Hållbar Tillväxt i Utsatta Miljöer är en stiftelse som samlar in och delar ut medel till aktiviteter som verkar för stiftelsens syften!